قوانین پیش خرید سرویس ها

با توجه به اینکه میزبان فا در آفرها و شرایط فصلی و با توجه به وضعیت بازار و نیاز مشتریان تصمیم میگیرد که یک سری سرویس ها را پیش فروش کند و بعداً آن ها را ارائه نماید، بدین ترتیب مشتریان میزبان فا با پیش خرید هر کدام از سرویس ها، قوانینی که در داخل این صفحه به صورت موردی آمده است را می پذیرد چرا که تامین سرویس هایی که تا به امروز بر روی سایت و در خدمات شرکت وجود نداشته و خدمات نو و جدیدی هستند، شرایط زیادی می تواند بر روی زمان و کیفیت ارائه آن تاثیر گذار باشد، بدین ترتیب موارد زیر خدمت کاربران اعلام می گردد و کاربران با پیش خرید هر کدام از سرویس ها، موارد زیر را می پذیرند:

۱. سرویس های پیش خرید شده نهایتاً تا 9 ماه پس از تاریخی که شرکت برای ارائه ی آن ها زمان تعیین کرده است، ارائه می گردند و در صورتیکه تا قبل از 9 ماه شرکت قادر به ارائه ی سرویس های پیش خرید شده نباشد، کاربر اجازه ی هر گونه شکایت را در مراجع زی صلاح از خود سلب و ساقط می نماید.

۲. با توجه به اینکه میزبان فا، سرویس های پیش فروش شده را با شرایطی خاص خدمت مشتریان ارائه می کند، مانند 30 درصد تخفیف و بیشتر، اعتبار زمانی بیشتر جهت دریافت سرویس، بدین ترتیب کاربر با پیش خرید هر کدام از این سرویس ها از مزایای آن ها و سودآوری مالی که برای وی می آورد بهرمند می شود، بدین ترتیب با عقب و جلو شدن زمان ارائه ی سرویس کاربر حق هیچ گونه شکایت و ادعایی ندارد.

۳. سرویس های پیش فروش شده به کاربران را میزبان فا ارزیابی مالی نموده و نسبت به نیاز بازار و نیاز مشتریان و میزان پیش خرید سرویس ها اقدام به تهیه ی سخت افزار و اجاره ی شبکه، تیم سازی و … می کند. بنابراین پیش خرید کنندگان تا قبل از دریافت سرویس به هیچ عنوان قادر نیستند از خدمات عودت وجه بهرمند گردند زیرا میزبان فا جهت ارائه ی سرویس به آن ها سرمایه گذاری نموده است و سخت افزار و خدمات مستقر و ارائه می کند.

۴. با توجه به اینکه سرویس های پیش خرید شده شامل مزایا و اعتباراتی هستند مانند: تخفیف، اعتبار زمانی بیشتر و برخی از موارد دیگر و میزبان فا جهت ارائه خدمات پیش خرید شده، طبق بند قبلی سرمایه گذاری و تیم مستقر می کند، هیچ کدام از سرویس های پیش خرید شده قابلیت عودت وجه و بازگرداندن مبلغ ندارد مگر اینکه طبق بند اول تا پس از 9 ماه شرکت قادر به ارائه ی سرویس نشود. در این صورت شرکت قادر است هزینه ای معادل با هزینه ای که از کاربر دریافت نموده و نه هزینه را معادل ارزش ریالی روز جامعه، خدمت وی عودت دهد.

* موارد بالا صرفاً شامل سرویس های پیش خرید شده می گردد و کاربر با پیش خرید هر کدام از سرویس ها نسبت به موارد بالا موافقت خود را اعلام می کند و حق هر گونه شکایت را از خود سلب و ساقط می کند.