شما هم به خانواده بزرگ میزبان فا بپیوندید…

استخدام در محیط کاری فعال و پویا

جای شما در میزبان فا خالیست!

استخدام در میزبان فا

با پیوستن به میزبان فا خلاقیت و توانمندی های خود را شکوفا کنید. با توجه به توسعه و تاثیرگذاری رسانه ها و اهمیت رشد رسانه در ارتقاء فرهنگ جامعه، میزبان فا پدید آمده است تا بتواند زیرساخت راه اندازی و نگهداری از وب سایت ها را در اینترنت فراهم و خدمات مطلوبی را برای مدیران سایت ها و صاحبان رسانه فراهم آورد. ما در میزبان فا به صورت تجربی به دستاوردهای بسیار خوبی در جهت خدمت رسانی هرچه بیشتر و بهتر به مشتریان خود رسیده ایم تا بتوانیم رضایت صاحبان رسانه و کسب و کارهای اینترنتی را جلب کنیم. اگر شما هم انسانی سخت کوش، خلاق، مسئولیت پذیر و منضبط و به دنبال کار در محیطی آرام و پویا هستید پس به اعضای متخصص تیم میزبان فا بپیوندید.