قوانین بازاریابی و کسب درآمد از میزبان فا

شرکت میزبان فا (شرکت حقوقی داده پردازان فهیم شاهین شهر) با آدرس وب سایت mizbanfa.net برای کاربران و تمام علاقه مندان به خدمات خود امکانی را فراهم آورده است تا مشترکین این شرکت قادر باشند از فروش سرویس های میزبان فا به کسب درآمد بپردازند و این امکان را کسب درآمد از میزبان فا یا بازاریابی affiliate می نامیم، که تمام مراحل انجام این کار در قالب قوانین موجود در این صفحه محدود و کنترل شده اند، شما قبل از شروع فرآیند بازاریابی برای میزبان فا میبایست تمام این قوانین را مطالعه کنید و اگر هم اکنون بازرایاب میزبان فا هستید و با هرکدام از قوانین زیر مخالف هستید سریعا به همکاری خود با شرکت خاتمه دهید در غیر اینصورت میزبان فا عواقب ناشی از عدم اجرای تعهدات موجود در این توافقنامه را نمی پذیرد. در صورتی که در سیستم بازاریابی میزبان فا عضو شوید و یا این که لینک انحصاری بازاریابی خود را دریافت نمایید به صورت خودکار تمام موارد موجود در این توافقنامه را میپذیرید و نسبت به اجرای تمام آن ها به شکل صحیح متعهد می شوید.

1- الزامات پرداخت پورسانت

الف. هنگامی که شما کاربری را توسط لینک انحصاری بازاریابی از وب سایت خود به میزبان فا ارجاع می دهد در حقیقت بازاریاب میزبان فا محسوب می شوید و مشمول پورسانت بازاریابی خواهید شد مشروط به این که: (1) کاربر بر روی لینک بازاریابی شما کلیک نموده باشد و از طریق آن لینک با وب سایت میزبان فا آشنا شده باشد. (2) کاربر ارجاع شده حداقل تا 90 روز پس از ارجاع از وب سایت شما، داخل پرتال کاربران میزبان فا عضو شود و نسبت به خرید یکی از سرویس های میزبان فا اقدام کند. (3) کاربر سریعا پس از خرید سرویس نسبت به انتقال آن به یک شرکت میزبانی دیگر و کنسل نمودن سرویس خود اقدام ننماید.

ب. حداقل پورسانت بازاریابی قابل واریز به حساب بانکی بازاریاب 25,000 تومان می باشد و بازاریاب تا زمانی که خود را به پایه 25,000 تومان نرساند نمی تواند نسبت به دریافت وجه نقدی اقدام کند، اما در صورتی که پورسانت بازاریابی وی کمتر از 25,000 تومان باشد قادر است از آن اعتبار برای خرید جدید یا تمدید سرویس های فعلی خود اقدام کند.

پ. حساب بازریابی خود را قبل از ارجاع بازدیدکننده به میزبان فا میبایست فعال نموده باشید و از طریق لینک انحصاری بازاریابی، کاربران خود را به میزبان فا ارجاع دهید، در غیر اینصورت محاسبه پورسانت بازاریابی های نامنظم قابل انجام نیست.

ت. بازاریاب میزبان فا در هنگام ثبت نام موظف است اطلاعات خود را به صورت صحیح و دقیق وارد کند، بدیهست در هنگام ارسال پورسانت بازاریابی میزبان فا فقط قادر است پورسانت را فقط به حساب بانکی واریز نماید که متعلق به هویت شخص ثبت نام کننده باشد و در غیر اینصورت امکان ارسال پورسانت بازاریابی شخص بازاریاب به حساب بانکی یک شخص دیگر حتی با درخواست کتبی خود بازاریاب نیز میسر نیست و میزبان فا پورسانت بازاریابی را فقط به حساب بانکی شخص بازریاب واریز می کند.

ث. میزبان فا پورسانت بازاریابی اشخاص را فقط قادر است به شماره شبای حساب بانکی آن شخص ارسال کند و امکان ارسال پورسانت بازاریابی به صورت کارت به کارت و واریز مستقیم به حساب بانکی میسر نیست. در صورتی که در شرایط خاص بازاریاب بخواهد پورسانت بازاریابی وی به حساب بانکی کارت به کارت شود، کارمزد انتقال بین بانکی از مبلغ توافق شده کسر می گردد.

ج. عملیات های بازریابی و محاسبه پورسانت در میزبان فا به صورت سیستمی هستند و احتمال رخداد خطا در آن ها بسیار پایین است، اما در صورتی که بازاریاب اطمینان دارد شخصی را به میزبان فا ارجاع داده است و آن شخص نیر خرید خود را در میزبان فا کامل کرده است، ولی پورسانت بازاریابی در حساب شخص بازاریاب به همراه تاریخ خرید ارجاع شده، درج نشده است و به اصطلاح پورسانت بازاریابی محسابه نشده است، بازاریاب میبایست تا قبل از 60 روز گزارش بازاریابی مفقود شده را به میزبان فا اطلاع دهد تا کارشناسان میزبان فا مورد را سریعا بررسی و پورسانت را به حساب بازاریاب اضافه کنند، بدیهیست که پس از 60 روز امکان پیگیری تراکنشات و سفارشات وجود نخواهد داشد.

چ. از آنجایی که میزبان فا در سیستم بازاریابی احتمالات بسیار متعددی برای تقلب کاربران می دهد، ممکن است کاربری لینک انحصاری بازاریابی خود را به عنوان بازاریاب دریافت کند، و سپس خودش به جای مشتری یا کاربر عادی در فواصل زمانی مختلف بر روی همان لینک بازاریابی کلیک کند و هر مرتبه از میزبان فا سرویس های متنوعی را با اطلاعات ثبت نام و اطلاعات هویتی متنوع خریداری کند، تا علاوه بر این که سرویس های زیادی را خریداری نموده و از آن ها استفاده می کند، درصد خاصی از قیمت هر سرویس نیز به عنوان پورسانت به حساب کاربری اول (یعنی حساب بازاریابی) واریز شود، در شرایطی که کاربر با هویت های جعلی از میزبان فا سرویس خریداری کند تا بتواند درآمدی در حساب بازاریابی خود جمع آوری کند، میزبان فا به دلیل احراز هویت کاربران متوجه این موضوع خواهد شد و موجودی حساب بازاریابی شخص بازاریاب صفر می شود، و اگر هم بازاریاب پورسانت خود را دریافت و تسویه نموده باشد، میزبان فا سرویس های جعلی را کنسل و اعتبار آن ها را صفر می کند. انجام این کار در سیستم بازاریابی میزبان فا تخلف بسیار سنگینی است.

ح. میزبان فا به عنوان یکی از شرکت های کمک کننده به موسسه کودکان سرطانی محک، بر روی سرویس های خود افزودنی هایی را قرار داده است که کاربران در هنگام خرید سرویس می توانند آن را انتخاب نموده و مبلغ معینی را به موسسه خیریه محک کمک کنند. در صورتی که بازاریاب میزبان فا کاربری را ارجاع دهد که در کنار خرید سرویس از افزونه کمک به موسسه خیریه محک را نیز انتخاب کند، هیچ درصدی از میزان مبلغ کمک به خیریه به عنوان پورسانت ارجاع آن کاربر به میزبان فا به حساب بازاریابی واریز نخواهد شد، اما پورسانت بازاریابی سرویسی که آن کاربر خریداری می کند به حساب بازاریاب واریز خواهد شد.

خ. میزبان فا فقط قادر است درآمد حاصله از بازاریابی را پس از 7 روز از آخرین سرویس فروخته شده به حساب بازاریابان خود از طریق بانک واریز کند، تا قبل از 7 روز نیز اعتبار بازاریابی و مجموع پورسانت های بازاریاب در حساب کاربری بازاریاب مشخص و قابل رویت است اما به دلیل بررسی های نظارتی بر روی سیستم و جلوگیری از تقلب و اجرایی کردن تمام بند های این قرارداد لازم است 7 روز از زمان آخرین سرویس فروخته شده گذشته باشد تا بتوان پورسانت بازاریابی را به حساب واریز نمود. به عنوان مثال اگر یک بازاریاب در حساب کاربری خود 500,000 تومان اعتبار داشته باشد و 400,000 تومان از این اعتبار بابت فروش سرویس هایی باشد که بیش از 7 روز از تاریخ فروش آن ها گذشته باشد اعتبار 400,000 تومانی بازاریاب قابل استفاده و واریز است، اما اگر 100,000 تومان از 500,000 تومان مربوط باشد به پورسانت سرویس هایی که کمتر از 7 روز از تاریخ فروش آن ها گذشته باشد آن مبلغ 100,000 تومانی قابل استفاده نیست تا این که 7 روز از تاریخ فروش آن سرویس ها بگذرد.

د. در خصوص سرویس هایی که در مرحله پیش فروش هستند، لازم به ذکر است که بازاریابان مشمول دریافت سود حاصل از پیش خرید سرویس توسط لینک های بازاریابی نمی باشند.

ذ. پرداخت پورسانت فقط در ازای خرید سرویس انجام می گردد؛ و شامل تمدید سرویس نمی باشد.

2- بازگشت و تنزیل خدمات

الف. درصورتی که یکی از افرادی که از طریق بازاریاب با میزبان فا آشنا شده باشد و سرویس خود را به صورت یکساله خریداری کند و پس از مدتی آن را به ماهانه، سه ماهه، و یا شش ماهه تنزیل دهد، با الگوریتم های مشخص از میزان پورسانت واریز شده به بازاریاب بابت آن سفارش از درآمد بازاریاب نیز کسر خواهد شد.

ب. درصورتی که یکی از ارجاع شدگان از بازاریابی، سرویسی از میزبان فا خریداری کند و پس از مدت زمان اندکی آن را لغو و هزینه خود را عودت بگیرید، پورسانت بازاریابی آن سرویس نیز از حساب بازاریاب کسر خواهد شد.

پ. اگر کاربرانی از طریق بازاریاب با میزبان فا آشنا شوند خدماتی را از میزبان فا خریداری کنند که در طرح بازاریابی موجود نیست، پورسانتی بابت آن سرویس ها به حساب بازاریاب واریز نمی شود. تمام سرویس های میزبانی وب در میزبان فا تحت برنامه بازاریابی هستند اما سرویس هایی مانند خدمات مشاوره و قالب های تجاری میزبان فا و نام دامنه ها، تحت برنامه بازاریابی میزبان فا قرار ندارند و پورسانتی بابت فروش آن ها به حساب بازاریاب واریز نخواهد شد.

3- مسئولیت ها و محدودیت های بازاریابی

الف. بازاریابان میزبان فا اجازه ندارد وسوسه های شگفت انگیز برای مشتریان خود ایجاد کنند و یا هدیه برای آنان تعیین کنند تا مشتریان خود را از طریق لینک انحصاری بازاریابی به میزبان فا هدایت کنند.

ب. بازاریابان میزبان فا اجازه ندارند بنر های تبلیغاتی بازاریابی را به صورت پاپ آپ در سایت خود به نمایش در آورند و یا این که کاربر را به صورت اتوماتیک از وب سایت هایشان به سایت میزبان فا ریدایرکت کنند.

ب. بازاریابان میزبان فا اجازه ندارند کاربر را به صورت خودکار از طریق iframe به سایت میزبان فا هدایت کنند و بدون این که کاربر بر روی بنر تبلیغاتی کلیک نموده باشد وب سایت میزبان فا را به آن ها نمایش دهند.

پ. بازاریابان میزبان فا اجازه ندارند که جهت دریافت ترافیک بیشتر صفحاتی در سایت خود طراحی کنند و  از کلمه فروش محصولات (میزبان فا) با تخفیف و… استفاده کنند، بازاریابی فقط از طریق بنر است.

ت. بازاریابان میزبان فا اجازه ندارند که یک دامنه ثبت کنند و در آن دامنه کلمه mizbanfa به کار رفته باشد و سپس کاربران خود را از طریق آن دامنه به وب سایت اصلی میزبان فا هدایت کنند.

ث. بازاریابان میزبان فا اجازه ندارند که لینک انحصاری بازاریابی خود را از طریق روش های خاص دستکاری کنند و آن را به لینک های غیر مرتبط ربط دهند.

ج. بازاریابان میزبان فا اجازه ندارند که سرویس تبلیغات کلیکی موتور های جستجو مانند google adwords را تهیه کنند و سپس از آن طریق تبلیغات میزبان فا را کنند و کاربر را توسط لینک انحصاری بازاریابی به میزبان فا ارجاع دهند.

چ. بازاریابان میزبان فا اجازه ندارند که یک دامنه مرتبط با هاست و سرویس های میزبانی خریداری کنند و سپس ترافیک دریافتی از آن دامنه را از طریق لینک انحصاری بازاریابی به وب سایت میزبان فا ارجاع دهند.

ح. بازاریابان میزبان فا اجازه ندارند که بدون دریافت رضایت نامه کتبی، بخشی از وب سایت میزبان فا را در وب سایت خود نمایش دهند و یا صفحاتی مانند وب سایت میزبان فا در سایت خود طراحی کنند و سپس کاربر را از طریق آن صفحات و لینک انحصاری بازاریابی به میزبان فا ارجاع دهند.

خ. بازاریابان میزبان فا اجازه ندارند که در سایت های پربازدید جایگاه تبلیغاتی رزرو کنند و سپس بنر تبلیغاتی میزبان فا را در آنجا قرار دهند و لینک انحصاری بازاریابی خود را به آن وصل کنند و سپس بازدیدکنندگان یک سایت دیگر را به میزبان فا ارجاع دهند، بازاریابان فقط اجازه دارند بنر ها و طرح های تبلیغاتی میزبان فا را در وب سایت خود به نمایش در آورند.

4- حفظ حریم شخصی مشترکین ارجاع شده و بازاریاب

الف. در پنل کاربری بازاریابان میزبان فا کاملا مشخص است که آن ها چه تعداد کاربر به میزبان فا ارجاع داده اند و چه تعدادی از ارجاعیات منجر به خرید شده است و تاریخ و مبلغ خرید ها و میزان پورسانت بازریابی از هر خرید نیز در پنل بازاریابان مشخص است، اما میزبان فا به هیچ عنوان نمی تواند که در هر شرایطی نام و نام خانوادگی و همچنین اطلاعات تماس ارجاع شدگان از آن بازاریاب را در اختیار بازریاب قرار دهد، همچنین میزبان فا به هیچ عنوان قادر نیست آدرس وب سایت و تاریخ اعتبار و سایر تراکنشات مشترک ارجاع شده از سمته بازاریاب را به بازاریاب اطلاع دهد و حریم شخصی مشترک ارجاع شده در این مرحله کاملا توسط میزبان فا حفظ می شود.

ب. همچنین به دلیل سیاست های حفظ حریم شخصی مشترکین، باتوجه به این که بازاریابان نیز مشترک میزبان فا محسوب می شود، میزبان فا به هیچ عنوان اطلاعات تماس بازاریابان فعال خود را بدون رضایت آن ها در اختیار هیچ شخص یا سازمانی قرار نمی دهد، میزبان فا به هیچ عنوان میزان درآمد های کسب شده توسط یک بازاریاب را به شخص یا سازمانی دیگر اطلاع نمی دهد، میزبان فا به هیچ عنوان به استعلام های وضعیت بازاریابان پاسخ نمی دهد، مثلا میزبان فا به پیام هایی همچون پیام های مقابل به هیچ وجه پاسخ نمی دهد.(پیام: شنیده ام آقای پوریا بازاریاب فعال میزبان فا است و درآمد ماهانه بسیار سنگینی از طریق بازاریابی برای میزبان فا بدست می آورد، آیا ایشان و درآمدشان را تایید می کنید ؟) میزبان فا به هرنوع استعلام، درمورد وضعیت بازاریابان خود پاسخ نمی دهند زیرا ما به آن ها متعهد شده ایم که درآمد و هویت آن ها کاملا مخفیانه باقی بماند.

5- تغییرات

باتوجه به رخداد مواردی خاص و در گاهی اوقات پیدایش تقلب های جدید که توسط کارشناسان میزبان فا کشف می گردند، این قوانین ممکن است گاهی اوقات تغییر و بروزرسانی شوند تا میزان تخلفات و خطا های سیستمی را به حداقل خود برسانیم، بازاریاب میزبان فا با فعال کردن لینک انحصاری بازاریابی و دریافت آن، به میزبان فا رضایت می دهد که در هر زمان بنا به صلاحدید این توافقنامه را در جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و بقا در ادامه فعالیت بازاریابی بروزرسانی کند، تاریخ آخرین بروزرسانی قوانین بازاریابی در بالای این صفحه مشخص است، در صورتی که بازاریاب متوجه شد که تاریخ بروزرسانی قوانین تغییر یافته است میبایست مجددا آن را مطالعه کند و سیاست های بازاریابی خود را با آن وفق دهد. شما قادر هستید سوالات خود را درمورد قوانین بازاریابی از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید.

تاریخ بروزرسانی : 1 دی 1395