مشتری مداری به سبک میزبان فا

مشتریان ما، ارزشمند ترین دارایی ما هستند

همگام با رشد چشمگیر شرکت میزبان در فاصله زمانی سال 1398 تا این لحظه که در مهرماه 1399 هستیم و با توجه به اینکه تعداد کاربران میزبان فا چیزی حدود 10 برابر شده همیشه در تلاشیم پاسخگوی کاربران بوده و شنوای انتقادها، پیشنهادات و مشکلات مشتریان مجموعه باشیم. کاربران همواره از شرکت میزبان فا انتظارات سطح بالایی دارند چرا که این مجموعه از پایه متمایز، کیفیت محور و مشتری مدار است.

همیشه با آغوش باز پذیرای پیشنهاد و انتقادات بوده و تا زمانی که زیرساخت لازم فراهم گردد این پیشنهادات را رونمایی می کنیم.
طی دو سال گذشته یکسری موارد بوده که به هر نحوی موجب ناراحتی برخی کاربران میزبان فا شده پس همگام با رونمایی نسخه جدید وبسایت میزبان فا (ابتدای آبان ماه 1398) تصمیم داریم یکسری خدمات و قوانین مشتری مدارانه به جز تمام فعالیت های پیشین وضع کنیم. این قوانین و شرایطی که اعلام می کنیم ممکن است برخی قوانین سرویس دهی میزبان فا را نقض کنند اما در هر صورت تصمیم داریم در راستای بهبود و جلب رضایت هرچه بیشتر کاربران خود قدم برداریم.
در اینجا تاکید می شود اگر میزبان فا این قوانین را ارائه کرده بدین معنا نیست که سایر شرکت های هاستینگ هم موظف به انجام آن باشند. چراکه این قوانین مشتری مداری به صورت اختیاری از سمت میزبان فا وضع و اجرا می شود.