نرسی مزداب

نرسی مزداب

نرسی کارشناس معماری بوده به گفته خودش از تولید محتوا و به دست آوردن اطلاعات جدید و انتشار آنها برای مخاطبان بسیار لذت می برد. او به تازگی به تیم تحریریه میزبان فا ملحق شده و در تلاش است محتوای ارزشمندی برای مخاطبین رسانه پایگاه دانش میزبان فا تولید کند.
دکمه بازگشت به بالا